Adatkezelési tájékoztató

 Adatkezelési tájékoztató

www.nogyogyaszati-kozpont.hu

1. Tájékoztatócélja:

A jelen Szabályzat célja, hogy a Nőgyógyászati Központ egészségügyi szolgáltatót (továbbiakban Szolgáltató), ezzel együtt jelen honlapot üzemeltető Urogino-Pharma Kft. (továbbiakban Szolgáltató) által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén – jelen esetben különösen jelen honlapot látogató (továbbiakban érintett) számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak kezelése során.

2. Adatvédelmi adatok

Jelen honlap fenntartója és üzemeltetője, az adatkezelője hatósági működési engedéllyel bíró egészségügyi szolgáltató.

> Az adatkezelő neve: Urogino-Pharma Kft.

> Az adatkezelő címe: 6722 Szeged, Bolyai u. 11.

> Az adatkezelő kapcsolattartási címe: 6722 Szeged, Bolyai u. 11.

> Elérhetőség (email, telefonszám): info@nogyogyaszati-kozpont.hu, +36 50 111 1884

> Egészségügyi Szolgáltató Azonosítója: 520654

A cég érvényes működési engedéllyel rendelkezik. Az aktuális érvényes működési engedély az alábbi honlapon leellenőrizhető: https://www.antsz.hu/euszolg.

3. Önkéntesség

Adatok megadása az érintettek önkéntes megadása alapján történik jelen honlapon (továbbiakban honlap) illetve személyesen (telefonon, SMSben, emailen, skypeon, viberen, messengeren, FB oldalon) érdeklődéskor, bejelentkezéskor, beleértve az online bejelentkezést is.

4. Adatkezelések

4.1. KAPCSOLAT funkció

4.1.1. Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása a kérdés feltevésére szolgáló honlapon lévő form kitöltésével és elküldésével. 2018. 05. 23. 2 / 5

4.1.2. A kezelt adatok köre

Az érintett által önkéntesen a honlapon megadott adatok köre: Név, e-mail cím. (A név lehet kitalált név is, nem kötelező a valódi név megadása. Emailcím esetén a funkció megfelelő használata – válasz kérdezőnek történő eljuttatása – érdekében javasolt valós emailcímet megadni.)

4.1.3. Adatkezelés célja

Az érintett által feltett kérdés szakértői megválaszolása, a válasz eljuttatása a kérdező érintett emailcímére, hozzájárulás esetén a kérdés, válasz és név megjelenítése a honlapon. (emailcímet soha nem jelenítünk meg publikusan)

4.1.4. A kezelt adatok tárolása

Kezelt adatokat a Szolgáltató a honlap adatbázisában tárolja.

4.1.5. Az adatkezelés ideje

Amennyiben az érintett a publikus megjelenítéshez hozzájárult, az érintett által önkéntesen megadott személyes adatok visszavonásig kerülnek (online tárolásra) adatkezelésre.

Amennyiben az érintett a publikus megjelenítéshez nem járult hozzá, a válasz elküldését követő 7 napon belül az adatok törlésre kerülnek.

4.1.6. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása

Az érintett az általa megadott személyes adatok kezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a kezelt adatok törlését kérheti:

> e-mailen: adatkezelő emailcímére írt, az „Kapcsolat” funkció használatakor megadott emailcímről írt levéllel

> személyesen az adatkezelő kapcsolattartási címén

4.2. SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ÉRDEKLŐDÉS, BEJELENTKEZÉS

4.2.1. Az adatkezelés jogalapja

Szolgáltatásainkra bejelentkezés során az egészségügyi törvényben (1997. évi CLIV. törvény) meghatározott egészségügyi ellátás része, ezáltal az érintett által az érdeklődés illetve bejelentkezés során megadott, általunk elkért személyazonosító-, személyi- és egészségügyi adatainak általunk való kezeléséhez az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 12§ (2) bekezdése értelmében az érintett hozzájárulását adja.

Az adatok megadása (érdeklődés, bejelentkezés) történhet: személyesen, telefonon, SMSben, Szolgáltató emailjén, skype-ján, FB oldalán, FB messengerén, viberén.

4.3. A kezelt adatok köre:

Az érintett által önkéntesen bejelentkezéshez kötelezően megadandó adatok: név (vezeték és keresztnév), telefonszám, panaszok és tünetek, bejelentkezés oka.

4.4. Adatkezelés célja:

1997. évi XLVII. törvény 4§ (1) bekezdésben foglaltak, így különösen:

> az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása,

> a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is,

> az érintett egészségi állapotának nyomon követése

> a betegjogok érvényesítése 2018. 05. 23. 3 / 5

4.4.1. A kezelt adatok tárolása:

Kezelt adatokat a Szolgáltató az egészségügyi információs rendszerében (Dokirex) tárolja és kezeli. Ezen kívül az érintett által megadott adatok megtalálhatóak azon kommunikációs csatornán, amin keresztül az érintett a Szolgáltatóval a kapcsolatot felvette – mely kommunikációs csatornák egy része (így különösen a skype, FB oldal, FB messenger, viber) és ezek adatkezelési rendszere a Szolgáltató hatókörén kívül esnek.

4.4.2. Adatfeldolgozó bevonása:

Szolgáltató a Dokirex (www.dokirex.hu) felhő alapú nyilvántartó rendszert használja, így az érintett által bejelentkezéskor megadott adatokat mint adatfeldolgozónak átadjuk a bejelentkezéssel, időpontegyeztetéssel kapcsolatos ügyek gördülékeny intézése, érintettel kapcsolattartás érdekében – személyes érdeklődésével, bejelentkezésével ezen átadáshoz érintett hozzájárulását adja.

4.4.3. Az adatkezelés ideje:

Egészségügyi adatok kezelésére vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig – 30 évig.

4.4.4. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása

Az érintett az általa megadott személyes adatok kezeléshez adott hozzájárulását törvényi előírás alapján vissza nem vonhatja. Az adatok módosítását személyesen kérheti az adatkezelő kapcsolattartási címén.

4.6. HONLAPLÁTOGATÁSI MAGATARTÁS

Honlapon, a felhasználóbarát működés és a honlap forgalmának elemzése érdekében Google analytics kódokat helyezünk el.

4.6.1. Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása a honlapon erre rendszeresített hozzájáruló funkcióval.

4.6.2. A kezelt adatok köre

Érintett számítógépének, okostelefonjának, böngészőt futtató hálózati eszköznek IP címe

4.6.3. Adatkezelés célja

A honlap felhasználóbarát működés fejlesztése és a honlap forgalmának elemzése.

4.6.4. Adatfeldolgozó bevonása

Az adatkezelő a honlap forgalom mérésére, elemzésére, követésére a google analytics rendszerét használja, a méréshez szükséges adatokat ezen rendszer veszi át és kezeli.

4.6.5. Az adatkezelés ideje:

Öt év

4.6.6. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása

Az érintett az általa megadott személyes adatok kezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a kezelt adatok törlését kérheti:

> emailen: adatkezelő emailcímére írt, a „Kapcsolat” funkció használatakor megadott emailcímről írt levéllel

> személyesen az adatkezelő kapcsolattartási címén a google szolgáltatási lehetőségeinek keretén belül.

4.8. Az ADATKEZELŐ ÜGYFÉLLEVELEZÉSE

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Az Adatkezelő a beérkezett e-maileket a küldő nevével, e-mail címével, számítógépének IP címével és más, önként megadott személyes adatával bizalmasan kezeli, az ügyek visszakereshetősége érdekében tárolja azokat, amíg azt szükségesnek ítéli meg.

Tájékoztató hatálybalépésének, utolsó frissítésének időpontja: 2022. május 30.